De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
bruine prachtuil  (Dysgonia algira)

In het buitenland komt de bruine prachtuil voor in steengroeven en op het zuiden gerichte warme hellingen.

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 17-23 mm. Deze spinneruil is in rusthouding te herkennen aan de brede driehoekige vorm. Over de bruine voorvleugel loopt een brede getailleerde lichte middenband, die grijsachtig bruin of rozeachtig grijs van kleur is. In de vleugelpunt liggen twee, vaak samengevloeide donkerbruine vlekken. Door deze karakteristieke tekening onderscheidt de soort zich van alle andere in Nederland voorkomende uilen. De grondkleur van de voorvleugel is variabel en loopt uiteen van middenbruin tot donkerbruin met soms een paarsachtige tint. Over het midden van de achtervleugel loopt een smalle diagonale vuilwitte dwarsband.

Voorkomen

Van deze soort zijn slechts twee waarnemingen bekend: één uit Goes in 1965 en één uit Apeldoorn in 2007.

Habitat

In het buitenland komt deze uil voor in steengroeven en op het zuiden gerichte hellingen met een extreem warm microklimaat.

Waardplanten

Diverse loofbomen en struiken, waaronder braam, wilg en sleedoorn.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half oktober in twee generaties. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en september-oktober. Er zijn geen rupsenvondsten bekend uit Nederland. De soort overwintert als pop.

Laatste wijziging: 13 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Szabolcs
Foto: Henk van Woerden
Een van de twee bruine prachtuilen die in Nederland zijn waargenomen; de andere waarneming was in 1965.
Apeldoorn - 17 juni 2007
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen