De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
paddenstoeluil  (Parascotia fuliginaria)

Paddenstoelen, waaronder berkenzwam en gewoon elfenbankje, en korstmossen op dode loofbomen zijn de waardplanten van de paddenstoeluil.

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 11-14 mm. Deze spinneruil wordt vanwege de rusthouding in eerste instantie vaak aangezien voor een spanner; de vlinder houdt de uitgespreide vleugels plat tegen een boomstam of een paaltje gedrukt. De houtskoolachtige kleur van de vleugels en de crèmekleurige vlekjes en afzettingen langs de dwarslijnen vormen een kenmerkende combinatie. Bij afgevlogen exemplaren is in het zoomveld vaak een brede beige band zichtbaar.

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land voor. RL: kwetsbaar.

Habitat

Vochtige bossen en met bomen begroeide heiden; de soort komt soms met brandhout in tuinen terecht. Beschutting en een hoge luchtvochtigheid zijn belangrijke voorwaarden voor het voorkomen van deze soort.

Waardplanten

Paddenstoelen, waaronder berkenzwam (Piptoporus betulinus) en elfenbankje (Trametes versicolor) en korstmossen op dode loofbomen, vooral berken.

Vliegtijd en gedrag

Half juni-eind augustus in één generatie; soms een partiële tweede generatie tot begin oktober. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen zowel op licht als op smeer; soms worden ze overdag opgejaagd.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als jonge rups. De verpopping vindt plaats in een met algen en korstmossen gecamoufleerde ovale cocon die vrij aan twee spinseldraden hangt.

Laatste wijziging: 20 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Huig Bouter
Leersum - 11 juli 2009
Foto: Edo Goverse
Oostvaardersplassen - 2 juni 2011
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen