De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
wilgenweeskind  (Catocala electa)

Van het wilgenweeskind zijn slechts oude waarnemingen bekend.

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 33-39 mm. Deze spinneruil lijkt sterk op het rood weeskind, maar heeft een gelijkmatiger getekende, vaak meer grijsachtige voorvleugel met duidelijk afstekende dwarslijnen. De dwarslijnen zijn in de voorste helft van de vleugel zwartachtig van kleur. Opvallend is de diep uitstekende dubbele zwarte tand in de buitenste dwarslijn. De achtervleugel is rozeachtig rood met een brede zwartachtige zoom en een ruwweg S-vormige zwartachtige middenband.

Gelijkende soorten

Het rood weeskind (C. nupta) heeft een minder gelijkmatig getekende voorvleugel en mist het diepe zwarte uitsteeksel in de buitenste dwarslijn; de kleur van de achtervleugel is donkerder rood.

Voorkomen

Van deze soort zijn verspreid over het land slechts enkele oude waarnemingen bekend. De laatste waarneming dateert uit 1946 in Geulhem.

Habitat

Warme vochtige bossen en beekdalen.

Waardplanten

Wilg; soms populier.

Vliegtijd en gedrag

Juli-begin september in één generatie. De vlinders komen op smeer en in mindere mate op licht. Overdag zijn ze rustend op een boomstam of een muur aan te treffen.

Levenscyclus

Rups: april-juli. De soort overwintert als ei in een schorsspleet van de waardplant.
Ebert: De jonge rups doet door zijn bewegingen aan een spannerrups denken.
Zoals bij alle weeskinderen kenmerkt de pop zich door een blauwachtige berijping.

Laatste wijziging: 13 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jozef Debets
Slovenië
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen