De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
hopsnuituil  (Hypena rostralis)

De hopsnuituil overwintert als vlinder in een holle boom, een bunker of binnenshuis.

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Deze snuituil is door de relatief smalle voorvleugel goed te onderscheiden van de andere snuituilen. De meeste exemplaren hebben een lichtbruine grondkleur met een variabel patroon van donkere vlekken; sommige vlinders zijn echter tamelijk effen. Vaak is de binnenste helft van de vleugel donkerder dan de rest van de voorvleugel. In het middenveld bevindt zich bij duidelijk getekende vlinders tussen de kleine ronde ringvlek en de niervlek een smalle donkere streep, waardoor een soort ’knoopsgat’ zichtbaar is. Halverwege de voorvleugel is vaak een donkere, licht afgezette dwarslijn zichtbaar. Evenals de verwante uilen heeft deze soort een opvallende 'snuit', gevormd door de lange palpen.

Gelijkende soorten

Zie de brandnetelsnuituil (H. obesalis) en de dubbelstipsnuituil (H. obsitalis).

Voorkomen

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Bosranden, struwelen, open plekken in het bos, slootkanten en rivieroevers met een dichte begroeiing van hop.

Waardplanten

Hop.

Vliegtijd en gedrag

Eind juli-oktober en na de overwintering opnieuw van maart-half juni. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken overrijpe bramen en bloemen van onder andere klimop.

Levenscyclus

Rups: mei-augustus. De verpopping vindt plaats aan de onderzijde van een blad van de waardplant. De soort overwintert als vlinder in een holle boom, een bunker of een andere beschutte plaats; ook binnenshuis.

Laatste wijziging: 22 februari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Henk van Woerden
Apeldoorn - 8 september 2010
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen