De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
schaduwsnuituil  (Herminia tarsicrinalis)

Kenmerkend voor de schaduwsnuituil is de diffuse bruine middenschaduw met de smalle gebogen niervlek.

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-14 mm. Deze snuituil heeft een lichte bruine tot roodachtig bruine, soms purperachtig getinte, fijn bestoven voorvleugel. De vleugelpunt wijkt iets naar buiten. Over de vleugel lopen drie donkere dwarslijnen, waarvan de binnenste dwarslijn en de golflijn vrij recht zijn en de buitenste dwarslijn enigszins golvend is. Kenmerkend is de diffuse, maar duidelijk zichtbare bruine middenschaduw, waarin (of waarnaast) de smalle gebogen niervlek ligt. Evenals de andere snuituilen heeft deze soort een opvallende ‘snuit’, gevormd door de lange palpen.

Gelijkende soorten

De golflijn op de voorvleugel van de boogsnuituil (H. grisealis) is gebogen en eindigt in de vleugelpunt. Zie ook de lijnsnuituil (Herminia tarsipennalis) en de maansnuituil (Zanclognatha lunalis).

Voorkomen

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

(Braam)struwelen, bossen en parken.

Waardplanten

Afgevallen blad van braam; mogelijk ook verdorde bladeren van andere planten.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering tot middernacht en komen zowel op licht als op smeer. Omdat de vlinders tamelijk honkvast zijn, zijn lichtvallen die in de buurt van een braamstruweel worden opgesteld, het meest geschikt om de aanwezigheid van de soort vast te stellen.

Levenscyclus

Rups: juli-mei. De rups overwintert in de strooisellaag, vaak onder braamstruiken en daar vindt ook de verpopping plaats.

Laatste wijziging: 20 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Willem Domhof
Winterswijk - 29 juni 2009
Foto: Dini Hurenkamp
Twello - 28 augustus 2010
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen