De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
stippelsnuituil  (Macrochilo cribrumalis)

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-14 mm. Deze snuituil is gemakkelijk van alle verwante soorten te onderscheiden door de witachtig en lichtbruin gekleurde voorvleugel, waarop twee rijen donkere stippen te zien zijn. Evenals de andere snuituilen heeft deze soort een opvallende 'snuit', gevormd door de lange palpen.

Voorkomen

Algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Moerassen, slootkanten en andere vochtige open plaatsen.

Waardplanten

Diverse grasachtige planten, waaronder boszegge en gewone veldbies

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind augustus in één generatie. De vlinders beginnen vlak voor de schemering te vliegen en komen zowel op licht als op smeer. De vlinders zijn gemakkelijk op te jagen uit gras- en zeggevegetaties.

Levenscyclus

Rups: juli-mei. De soort overwintert als rups in graspollen en verpopt zich in een losse cocon in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 20 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen