De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
kleine speerpuntspanner  (Rheumaptera subhastata)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-19 mm. Lijkt sterk op de grotere speerpuntspanner (R. hastata) met het zelfde zwart-witte grondpatroon inclusief de kenmerkende ‘speerpunten’, maar vertoont ook relatief sterke overeenkomsten met de bonte bandspanner (Epirrhoe tristata). De overgangsrand tussen de brede buitenste witte band en het zwarte zoomveld is altijd duidelijk scherp getand. Bij aankomst bij de voorrand wijkt deze rand via een knik terug in de richting van de vleugelwortel. In het midden van de buitenste witte dwarsband, maar ook in het witte dwarsbandje dat het wortelveld afgrenst, ligt een doorgaans aaneengesloten rij zwarte stipjes. Het vleugelgedeelte binnen de buitenste witte dwarsband bevat twee witte dwarsbandjes, waarvan de breedste vaak duidelijk minder breed is dan bij de speerpuntspanner. Ook bevat dit vleugelveld een variërend aantal witte vlekjes, waardoor het meestal een minder regelmatige indruk maakt dan bij de speerpuntspanner (R. hastata). Zowel de grootte als de tekening en de verhouding tussen zwart en wit, vooral in dit veld, zijn nogal variabel.

Gelijkende soorten

De bonte bandspanner (Epirrhoe tristata) heeft meestal geen speerpunten; indien aanwezig zijn ze kleiner. De buitenste witte dwarsband is aanzienlijk smaller en heeft een sterker zigzaggend verloop. De buitenrand van deze band wijkt bij de voorrand van de vleugel nauwelijks terug in de richting van de vleugelwortel. Ook bevat de dwarsband altijd een duidelijke rij zwarte stipjes. In tegenstelling tot de speerpuntspanner is in het middenveld een centrale licht omrande zwarte vlek zichtbaar. Zie ook de speerpuntspanner (R. hastata).

Voorkomen

Uit recent onderzoek is duidelijk geworden dat deze soort incidenteel voorkomt in de oostelijke en zuidelijke helft van het land.

Habitat

In het buitenland: vooral hoogveengebieden.

Waardplanten

Bosbes en rijsbes.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: half mei-half juli in één generatie. De vlinders zijn overdag actief en vliegen in de zon laag over de grond.

Levenscyclus

Rups: in het buitenland half juli-eind juli. De rups leeft tussen samengesponnen bladeren.

Laatste wijziging: 18 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen