De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
gepluimde snuituil  (Pechipogo plumigeralis)

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-15 mm. De voorvleugel van deze snuituil is vaak donker en warm roodachtig bruin van kleur, soms met een grijsachtige tint, en heeft een enigszins golvende achterrand en een naar buiten wijkend puntje aan de vleugelpunt. Kenmerkend zijn de lichte, donkergerande golflijn en de in vergelijking met verwante soorten brede middenvlek, met als bijzonder bijkomend kenmerk de aanwezigheid van een kleine ronde vlek (als ware het een ringvlek). De antennen van het mannetje zijn geveerd en evenals de andere snuituilen heeft deze soort een opvallende 'snuit', gevormd door de lange palpen.

Gelijkende soorten

Vertoont gelijkenis met exemplaren van de wilgenspanner (Macaria artesiaria) waarvan de roodbruine wig slechts vaag zichtbaar is.

Voorkomen

Zeldzaam. Deze soort is in 2006 voor het eerst in Nederland waargenomen in Zeeuws-Vlaanderen en in Zuid-Holland en wordt sindsdien af en toe gezien in het westen van het land.

Habitat

Struwelen, parken en tuinen.

Waardplanten

Diverse houtige planten, waaronder brem, roos en klimop.

Vliegtijd en gedrag

Juli-oktober in één generatie. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De soort overwintert als rups en verpopt zich in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 20 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie P. Rooy
Foto: Hans van Kuijk
Retranchement - 1 oktober 2010
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen