De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Vlinderzoeksysteem

Stap 1.   Is het een macrovlinder?
Voordat u begint met het vlinderzoeksysteem is het belangrijk om vast te stellen of de vlinder die u gezien heeft een macrovlinder is. Er zijn namelijk ook microvlinders die zo groot zijn dat ze nogal eens voor macrovlinders worden aangezien. Meestal gaat het dan om microvlinders uit de families van de lichtmotten (Pyralidae), de bladrollers (Tortricidae) of de grasmotten (Crambidae).

Een microvlinder heeft over het algemeen:
  • draadvormige antennen
  • lange poten met lange sporen
  • lange vleugelfranje aan de achterrand van de vleugel
  • een relatief grove beschubbing op de vaak smalle vleugels

Klik hier voor meer informatie over het onderscheid tussen macro's en micro's.
Behalve grote micro's zijn er ook kleine macro's. Enkele soorten uit de familie van de uilen zijn zo klein dat ze vaak voor micro's worden aangezien. Toch behoren deze soorten wel degelijk tot de macrovlinders. Enkele voorbeelden zijn het stro-uiltje en de moeras-micro-uil.

Daarnaast zijn er een aantal andere insecten die soms voor vlinder worden aangezien, maar dat niet zijn. Dit betreft vooral schietmotten (ook wel kokerjuffers genoemd); deze zijn echter goed van een vlinder te onderscheiden doordat ze geen schubben, maar haartjes op de vleugels hebben. Klik hier voor meer informatie over het onderscheid tussen vlinders en schietmotten.
Een ander voorbeeld betreft de motmuggen, die echter onmiddellijk van vlinders zijn te onderscheiden door het ontbreken van goed ontwikkelde achtervleugels. Klik hier voor meer informatie over het onderscheid tussen vlinders en motmuggen.

Is het een (macro)vlinder?   
  


Grote appelbladroller (Archips podana), voorbeeld van een bladroller.
Foto: Jan Hin
Triangelmot (Hypsopigia costalis), voorbeeld van een snuitmot.
Foto: Henk van Woerden

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen